perbandingan agama

Bagaimana Mulanya Penyembahan Lembu?

Kisah berlakunya syirik dengan menyembah figura lembu ini ada dirakamkan di dalam al Quran dan juga Bible. Di mana ketika perjalanan nabi Musa bersama kaumnya setelah mengharungi saat getir ketika dikejar oleh tentera Firaun dari Mesir. Mereka diselamatkan oleh Allah dengan terbelahnya Laut Merah dan ditenggelamkan tentera Firaun di tengah-tengah Laut Merah tersebut.

Selepas itu, nabi Musa dan kaumnya meneruskan perjalanan ke Palestin, lalu ditengah-tengah perjalan itu bertemu dengan satu kaum di sebuah tempat yang mana kaum tersebut menyembah berhala dan patung-patung. Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan Kami bawakan Bani Israil ke seberang Laut (Merah) itu lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. (Melihatkan yang demikian) mereka (Bani Israil) berkata: “Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan”. Nabi Musa menjawab: “Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. “Sesungguhnya mereka (penyembah-penyembah berhala itu), akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya (dari perbuatan syirik), dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu”. (Surah al A’raaf: 138-139)

Setelah itu nabi Musa dan kaumnya meneruskan perjalanan sehingga tiba di Bukit Tursina, maka nabi Musa menyerahkan amanah memimpin kaum bani Israil kepada nabi Harun. Selama 40 hari Nabi Musa berada di Bukit Tursina, pada ketika itulah bani Israil mula membelakangi ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi Musa. Firman Allah yang bermaksud:

Dan kaum Nabi Musa, sesudah ia (pergi ke Gunung Tursina), mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka, (patung) anak lembu yang bertubuh dan berbunyi ‘suara’ (Allah berfirman): “Tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya (berhala yang disembah) dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman”

Setelah itu kaum bani Israil mula menyembah patung lembu tersebut dan menganggapnya sebagai tuhan. Di dalam kisah ini berlaku percanggahan antara al Quran dan Bible, di dalam Bible mengatakan nabi Harun yang membuat patung lembu tersebut. Tetapi di dalam al Quran Allah khusus menyebut nama Samiri yang membuat patung tersebut.

Mengapa Nama Samiri Disebut?

Persoalannya, mengapa al Quran menyebut nama Samiri? Pentingkah watak Samiri berbanding dengan tokoh lain sehingga al Quran menyebutnya secara jelas?

Salah satu hikmah Allah menyebut nama Samiri di dalam al Quran adalah disebabkan terdapat kesalahan fakta yang ada di dalam kitab Bible (Buku Keluaran) mengenai peristiwa ini. al Quran memperbaiki fakta di dalam Bible mengenai tuduhan Bible terhadap nabi Harun. Di dalam Bible mengatakan nabi Harun membuat patung lembu dan menyuruh untuk menyembahnya, disebut dalam buku Keluaran:

“Ketika bangsa itu melihat, bahawa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: “Mari, buatlah untuk kami tuhan, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka: “Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga isterimu, anak lelaki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku.

Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: “Hai Israel, inilah tuhanmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir! Ketika Harun melihat itu, didirikan mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: “Besok hari raya bagi tuhan.” (Keluaran 32:1-5)

Apabila Bible menuduh nabi Harun membina patung lembu emas, maka al Quran datang memperbetulkan fakta ini dengan menceritakan mengenai situasi yang sama, ketika nabi Musa turun dari bukit Thur Sina, berlaku penyesatan dari kaum bani Israel, firman Allah yang bermaksud:

“Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari lubang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, Maka mereka berkata: “Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa Telah lupa”. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan? Dan Sesungguhnya Harun Telah Berkata kepada mereka sebelumnya:

“Hai kaumku, Sesungguhnya kamu Hanya diberi cubaan dengan anak lembu. itu dan Sesungguhnya Tuhanmu ialah (Tuhan) yang Maha pemurah, Maka ikutilah Aku dan taatilah perintahku”. Mereka menjawab: “Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami”. (Surah Taha 20: 88-91)

Di dalam al Quran Allah memperbetulkan fakta bahawa Samiri yang mengukir patung lembu untuk disembah dan bukan nabi Harun. Dalam al Quran menyebut tegahan dan larangan nabi Harun terhadap kaumnya itu tidak diendahkan. Malah mereka sehingga nekad ingin membunuh nabi Harun:

“Nabi Harun berkata (kepada nabi Musa): “Wahai anak ibuku! Sesungguhnya kaum (Bani Israil) memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku (ketika aku melarang mereka)..” (Surah al-A’raaf: 150)

Setelah itu, Allah menghukum bani Israil dengan hukuman yang sangat keras sehingga perlu membunuh diri mereka sendiri.

Kesimpulan

Sikap manusia ingin beragama itu sentiasa membuak-buak. Sering kali apabila melibatkan perkara agama dan ketuhanan, kebanyakan manusia akan menutup mindanya dan tidak boleh berfikir dengan waras. Sehingga patung lembu yang diukir dengan tangan sendiri, disembah dan dianggap sebagai tuhan.

Walhal mereka pernah didedahkan tentang tauhid dan ajaran yang sebenar. Akan tetapi nafsu dan logik mereka ingin juga sesuatu yang lemah untuk disembah.

Semoga Allah memberi taufiq dan hidayah kepada kita semua.

Ahmad Iqram Mohd Noor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close